LightWEB
Startside

Om oss    Utleiehytter    Aktiviteter    Hyttetomter    Skotsk høylandsfe    Nyhetsarkiv    Linker   

LightWeb

Om oss
Her kan du finne:

Velvære
Vellyd
Velsmak

..... Vel, litt for enhver smak av kultur- og naturopplevelser.
Gårdshistorie Velstu Unset
Gårdshistorien til Velstu er både gammel og fargerik.
Unset består før 1664 av to store gårdgrupper, Søgard og Nordigard, og omtales i skriftlige kilder tilbake fra 1510. Etter 1664 deles Søgard opp i gårdene Velstu og Løvhaugen, Nordistu, Rugsveen og Romenstad Søe og Nore.

Velstu sine gårdeiere følges historisk fra 1614, hvor daværende eier Embret Eriksen eide både Velstu og nabogården Bakken.

Sigrid og Esten Mortensen har bygd opp gården slik den fremstår nå, og var besteforeldre til dagens eier Finn Mortensen.

Sigrids foreldre var Peder Halvorsen og Oline Larsdatter Løvhaug. Peder kom som dreng til Velstu. Hun som da eide Velstu var enke, og lovte å gi ham gården mot ekteskap. Peder fikk gården av henne, men gikk til nabogården Løvhaugen og fant seg kone. Peder og Oline fikk bare ett barn, og det var Sigrid født i 1888.

Sigrid ble i 1911 gift med Esten Mortensen fra Tønset. Hun som selv var enebarn fikk hele 13 barn, og Finn er dermed vokst opp med mange tanter og onkler.

Velstu hadde vår- og høstseter på Klettsetra, og sommerseter på Storlegda. Setra på Storlegda ble i 1968 overført til Per Lillestu, Sigrids eldste sønn, og er ikke lengre en del av Velstu-eiendommen.

I tillegg til setrene, hadde Velstu i likhet med de øvrige gårdene på Undset fiskerett i Femund og Kora (Tufsinga). Disse fiskerettighetene var viktige for næringsgrunnlaget spesielt på midten av 1700 tallet (under den lille istid). I tillegg hadde de visstnok jaktrettigheter helt inn til Idre i Sverige, 12 mil hjemmefra gården!

Fra slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det bedre tider, og fiskerettighetene ble ikke lengre så aktivt benyttet. Husværene i Buvika ved Femund forfalt, og det var bl.a. Esten Mortensen som i sin tid fikk gjenreist flere av de slik at Buvika i dag fremstår som en idyll av et innlandsfiskevær noe tilsvarende Fiskevollen ved Sølensjøen.
 
Velstu har i dag gårdnr 71 og bruksnr 3. Før 1964 var det gårdsnr 41 og bruksnr 3.
Oldfunn på Velstu
Betalingsringer i sølv fra Vikingetiden. Noen av disse betalingsringene ble omstøpt til sølvskjeer av sølvsmeden Simen Rugsveen (f. 1798) på oppdrag fra Jon Haagensen Velstu (tidligere eier, f. 1775, d. 1852). En av disse skjeene fikk vår sønn Esten i dåpsgave i 1993, og skjeen har påskrift Esten 1.1.1994. Også en annen av disse skjeene har vi nå i vårt eie. Begge skjeene har initialene JHS (Jon Haagensen) og NS (sølvsmedens stempel).
   
Halsband av sølv med ornamenter fra Vikingetiden, innlevert til Oslo Oldsakssamling av Invald Undset i 1872.
   
Klæberstens spinnehjul, antagelig fra Jernalderen, men oppgravet, merket og atter bortkastet. Den er merket I.O.D 1770 Grødsten (Klæbersten). I Bull’s Rendalshistorie står denne omtalt, og det bemerkes at finneren neppe selv har brukt dette spinnehjulet ettersom rokkspinning i 1770 for lengst var alminnelig i Rendalen.

Alle disse oldsakene er funnet i Dolpen nede ved Bekken og på gammel grunn til Løvhaugen. Per Olav Mathisen har i Rendalsnytt nr. 3 og 4 i 2002 omtalt disse funnene.

Gamle saker (oppramset i Rendalsboka fra 1940)
Kiste med merke K.E.D. 1713. (antagelig Kirsti Eriksdatter Rachlhaugen, søster av Knut Eriksen Oppistus bestefar.) Denne vet vi ikke hvor er nå.
 
Trelysestake merket 1757 E.H.S (Embret Halvorsen Grøten, f. 1723, blind, d.1801) Er i vår eie nå.
 
Kiste merket S.L.D 1776 (Siri Larsdatter Grytdalen Sollien) Denne vet vi ikke hvor er nå.
 
Høvre merket O.H.S 1773 (Ola Haagensen Bakken (f. 1751, d. 1817) Denne vet vi ikke hvor er nå.
 
Kiste merket I.H.S 1775 (Jon Haagensen Velstu f.1775) viser at ikke bare kvinner, men også menn fikk dåpskister. Denne  er i Velstu nå.
 
Gammel Bibel, innskrevet: Jon Haagensen Hanestad (f. 7de April 1775, d. 4de April 1852 og Hustru Maren Larsdatter f. 13de Februar 1778 d. 1839) Er i vår eie nå.
 
Melkesaa merket I.H.S 1822 (Jon Haagensen)
 
Kiste merket M.L.D 1847 (Maren Larsdatter) Er i vår eie nå.
 
Brætt merket G.G.S. (Gjermund Gjermundsen Løvhaug f. 1800, d. 1841), foræret av hans enke til hennes datter i 2det ekteskap Oline Larsdatter, gift med Peder Halvorsen.
 
Skap med rosemaling merket S.S.S. (Seming Semingsen Hanestad, f. 1704, d. 1748.) Han var far til Lars Gjermundsen Løvhaugs hustru Maren Semingsdatter Hanestad.
 
Nettnaal av Okselegg, merket 1720. (Må ha tilhørt Gjermund Larsen Løvhaug f. 1695)

De fleste av disse antikvitetene fra Velstu finnes dessverre ikke lengre på gården. De er gått tapt gjennom bl.a. arveskifter.

Gårdens eiere
I. Embret Eriksen (f. 1614)

II. Ola Embretsen ”Tollevstu” (Bakken) (f. 1663 , d. før 1729)

III. Anders Tollevsen

IV. Simen Bergsvendsen (fra Romenstad) (f. 1702, d. 1768)

V. Embret Simensen (f. 1732, d. 1798)

VI. Peder Larsen Lombnæs (f.1774, d. 1824)

VII. Jon Haagensen (nedre Hanestad) (f. 1775, d. 1852)

VIII. Nils Nilsen ”Nystu Undset” (f. 1809, d. 1869)

IX. Peder Halvorsen Grytdalen (f. 1853, d. 1923)

X. Sigrid (f. 1888, d. ) og Esten Mortensen (f. 1881, d. )

XI. Eystein Mortensen (f. 1912, d. 1991)

XII. Einar Mortensen  
 
XIII. Norunn Synøve Mortensen 

XIV. Finn Mortensen  og Mari Holien har eid gården fra 2009
 
 
 
 
Velstu
Adresse
Unsetveien 438, N-2485 Rendalen


E-post
post@velstu.no 
 
 
Telefon
Finn: +47 46 40 10 06
Mari: +47 900 64 685
 
 
_________________
Org.nr.: 993 879 304
Bank: 4202.01.34636
_________________
 
 

Tilbakemeldinger

Vær
Kart
 

© LightWeb